Softvér pre osobné počítače


Spoločnosť bytemar s.r.o. sa zaoberá predovšetkým vývojom softvéru na mieru pre osobné počítače a servery. Zabezpečujeme celý vývojový proces softvéru vrátane dlhodobej podpory po spustení ostrej prevádzky softvérového riešenia. Vieme vám pomôcť aj s hardvérovým riešením vo vašej firme.

Softvér pre osobné počítače a servery vyvíjame v prostredí embarcadero Delphi a Microsoft Visual Studio nad platformou VCL respektíve .NET. Pre databázové riešenia využívame otvorenú a bezplatnú databázu Firebird SQL. Využívame mnoho ďalších doplňujúcich technických prostriedkov pre zabezpečenie rýchleho a efektívneho vývoja softvéru s príjemným grafickým užívateľským prostredím. Špecializujeme sa na vývoj softvéru pre operačné systémy Microsoft Windows.

 

Dodávame softvér výhradne šitý na mieru, pričom kladieme dôraz na:

 • splnenie vašich požiadaviek
 • prehľadnosť používateľského prostredia a aj celého softvérového riešenia pri komplexnejších systémoch
 • jednoduchosť práce so softvérom
 • spoľahlivosť
 • priamočiarosť – čo najmenší počet potrebných úkonov pri práci s naším softvérom
 • automatizáciu procesov, ktorá vám ušetrí čas a peniaze
 • optimálny výber prostriedkov využitých pri tvorbe a prevádzke softvéru

 

Máme skúsenosti s vývojom softvéru, ktorý zabezpečuje:

 • evidenciu zamestnancov, odberateľov, dodávateľov, faktúr, objednávok, dodacích listov, dochádzky, produktov, pobytov, …
 • analýzy rôznych údajov, štatistiky, vyhodnotenia
 • inventúru tovaru vrátane inventúry pomocou mobilných terminálov
 • automatizácia procesu objednávania tovaru prostredníctvom webových služieb
 • sledovanie procesu výroby reklamných materiálov, oblečenia a iného
 • automatizácia prerozdeľovania práce zamestnancom
 • automatizované plánovanie a optimalizácia trás rozvozov tovaru na základe mnohých vstupných podmienok – počet áut, veľkosti áut, čas dodania, vzdialenosť od strediska, maximálna dĺžka trasy, najneskorší návrat do strediska, najskorší odchod zo strediska…